Apsauginės signalizacijos sistemos priežiūra

 • Asmens atsakingo už apsauginės signalizacijos sistemų techninę priežiūrą skyrimas
 • Sistemos darbinių parametrų, režimų ir indikacijos patikra
 • Patikrinama maitinimo tinklo kabelio ir įžeminimo prijungimo kokybė, saugikliai
 • Sistemos kompleksinis bandymas
 • Centralių / išplėtėjų būklės tikrinimas
 • Klaviatūrų veikimo tikrinimas
 • Ryšio su centriniu pultu tikrinimas
 • Programinės įrangos tikrinimas, koregavimas, atnaujinimas
 • Garsinių sirenų veikimo tikrinimas
 • Judesio detektorių veikimo tikrinimas
 • Magnetinių kontaktų veikimo tikrinimas
 • Stiklo dūžio jutiklių veikimo tikrinimas
 • Pavojaus mygtukų veikimo tikrinimas
 • akumuliatoriaus įkrovimo lygis matavimas
 • Kiti būtini, priklausomai nuo sistemos specifikos ir rūšies, aptarnavimo darbai
 • Reagavimas į iškvietimus esant gedimams
Susisiekite