Pirminių gaisro gesinimo priemonių užtikrinimas

  • Asmens atsakingo už objekto priešgaisrinę būklę skyrimas
  • Priešgaisrinių priemonių komplektavimas
  • Gesintuvų patikra, pildymas
  • Evakuacinių planų ruošimas
  • Gaisrinių čiaupų patikra
  • Tikslinama, ar neatliktas patalpų perplanavimas, ar nepakito veiklos pobūdis, ar neatsirado kitų sąlygų, galinčių turėti įtakos gaisrų gesinimo sistemoms
  • Gaisrinių žarnų hidraulinis bandymas ir perkantavimas
  • Tikrinama, ar tvarkingos gaisrinių čiaupų spintelės, ar lengvai atidaromos jų durelės, ar ant durelių pažymėtas raidžių indeksas „GČ“ arba grafinis ženklas, jo eilės ir ugniagesių telefono numeris, ar gaisrinių čiaupų naudojimosi instrukcijos tinkamai parengtos, ar laikomos tam nustatytoje vietoje, nustatytos formos žurnalo pildymas (vidaus gaisrinio vandentiekio patikros)
Susisiekite