Elektros tinklų ir įrenginių priežiūra

 • Žemos įtampos elektros sistemų priežiūra
 • Įvadinių ir paskirstymo skydų apžiūra
 • Žaibosaugos, įžeminimo  įrenginių apžiūra
 • Apšvietimo sistemos apžiūra
 • ARĮ apžiūra, darbo patikra
 • Žemos įtampos elektros sistemų techninė priežiūra
 • Žaibosaugos įrenginių patikra, reikiamos dokumentacijos pildymas ir pateikimas Užsakovui
 • Avarinio ir evakuacinio apšvietimo darbo patikra, reikiamos dokumentacijos pildymas ir pateikimas Užsakovui
 • Įžeminimo įrenginių patikra, reikiamos dokumentacijos pildymas ir pateikimas Užsakovui
 • Skaitiklių fiksavimas ir pateikimas Užsakovui
 • Įlajų šildymo išjungimas/įjungimas
 • Žemos įtampos elektros sistemų izoliacijos varžų matavimas
 • Objekte esančios apsaugos nuo elektros priemonių galiojimo laiko fiksavimas, informavimas apie patikros poreikį, patikrų organizavimas 
 • Elektrofizikiniai (varžų) matavimai
 • Elektros ūkio patikrinimai su termovizoriumi
 • 10 kV pastočių eksploatacija
 • Elektromobilių krovimo stotelių įrengimas ir  aptarnavimas
Susisiekite