Praėjimo kontrolės, automatinių durų sistemos priežiūra

  • Įsakymu skiriamas paslaugų teikėjo specialistas, atsakingas už praėjimo kontrolės sistemos techninę priežiūrą
  • Įrenginių ir jų dalių vizualinė apžiūra
  • Identifikacinių priemonių skaitytuvų darbo patikra
  • Duomenų kaupimo ir apdorojimo įrangos darbo patikra
  • Durų užraktų darbo patikra
  • Elektrinės dalies ir komutacinių įrenginių kontaktų būklės patikra esant poreikiui jų paveržimas
  • Kiti būtini, priklausomai nuo sistemos specifikos ir rūšies, aptarnavimo darbai
  • Reagavimas į iškvietimus esant gedimams
Susisiekite