Priešgaisrinės signalizacijos sistemos priežiūra

  • Asmens atsakingo už priešgaisrinės signalizacijos sistemų techninę priežiūrą skyrimas
  • Gaisrinių signalizatorių (dūminių, šiluminių) veikimo tikrinimas
  • Rankinių gaisrinių signalizatorių veikimo tikrinimas
  • Centralių / išplėtėjų būsenos tikrinimas
  • Spindulių / kilpų vientisumo tikrinimas / testavimas
  • Garsinių sirenų veikimo tikrinimas
  • Maitinimo šaltinių / akumuliatorių patikrinimas
  • Kiti būtini, priklausomai nuo sistemos specifikos ir rūšies, aptarnavimo darbai
  • Reagavimas į iškvietimus esant gedimams
Susisiekite