Dujų ūkio priežiūra

 • Asmens atsakingo už dujų ukį skyrimas
 • Dujų įrenginių profilaktinių apžiūrų žurnalų pildymas
 • Dujų katilinių (katilų) aptarnavimas, eksploatacija ir remontas
 • Dujų katilinių (katilų) paruošimas žiemos sezonui
 • Dūmtraukių valymas
 • Uždujinimo jutiklių, signalizatorių patikra
 • Dujinių katilų, degiklių ir vamzdynų praplovimas
 • Režiminių kortelių sudarymas
 • Antžeminių dujotiekių techninė priežiūra
 • Požeminių plieninių dujotiekių techninė priežiūra
 • Požeminių polietileninių dujotiekių techninė priežiūra
 • Plieninių požeminių dujotiekių sandarumo patikrinimas tam skirtais dujų nuotėkio ieškikliais arba sandarumo bandymas
 • Požeminių dujotiekių šulinių ir uždaromųjų įtaisų, įrengtų šuliniuose, techninė priežiūra
 • Kondensato patikrinimas povandeninės perėjos kondensato rinktuvuose
 • Polietileninių požeminių dujotiekių sandarumo patikrinimas tam skirtais dujų nuotėkio ieškikliais arba sandarumo bandymas




Susisiekite