Elektros tinklų ir įrenginių priežiūra

 • Asmens atsakingo už elektros ūkį skyrimas
 • Visų eksploatacijos darbų atlikimas, periodiškumo kontrolė
 • Elektros  įrenginių techninio aptarnavimo žurnalų pildymas
 • Iki 110 kV įtampos lauko elektros tinklų eksploatacija
 • Pastatų elektros įrenginių ir tinklų (iki 10 kV) priežiūra ir remontas
 • Įvadinių ir paskirstymo skydų apžiūros termovizoriumi
 • Žaibosaugos, įžeminimo įrenginių patikrinimai, matavimai ir apžiūros
 • Dyzelinių generatorių, UPS ir  ARĮ aptarnavimas
 • Skaitiklių rodmenų fiksavimas ir pateikimas Užsakovui
 • Objekte esančios apsaugos nuo elektros priemonių užtikrinimas
 • Elektrofizikiniai (varžų) matavimai
 • Elektros ūkio patikrinimai termovizoriumi
 • Iki 10 kV transformatorinių pastočių eksploatacija
 • Elektromobilių krovimo stotelių įrengimas ir aptarnavimas
 • Saulės kolektorių įrengimas ir aptarnavimas
Susisiekite