Šildymo sistemų priežiūra

 • Asmens atsakingo už šilumos punktą  šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą skyrimas
 • Visų eksploatacijos darbų atlikimas, periodiškumo kontrolė
 • Šilumos ūkio  techninio aptarnavimo žurnalų pildymas
 • Šildymo, karšto vandens sistemų ir šilumos punkto eksploatacija ir remontas
 • Šilumos ūkio paruošimas šildymo sezonui, pastato parengties šildymo sezonui akto (paso) paruošimas
 • Šilumos punkto parametrų stebėjimas
 • Pastato šildymo sistemos hidraulinis bandymas
 • Šilumokaičių ir šildymo sistemų praplovimas (cheminiu arba išardomuoju būdu)
 • Išsiplėtimo indų patikra
 • Reikiamos dokumentacijos (principinė schema, šilumos punkto aprašymas, instrukcijos, pasas ir t.t.) komplektavimas ir pildymas, atnaujinimas
 • Automatinio valdymo armatūros, matavimo ir reguliavimo prietaisų veikimo patikrinimas
 • Šilumos apskaitos skaitiklių (prietaisų) metrologinė patikros organizavimas
 • Radiatorių, fankoilų, konvektorių valymas
Susisiekite