Vėdinimo sistemų priežiūra

 • Asmens atsakingo už vėdinimo sistemų techninę priežiūrą skyrimas
 • Vėdinimų sistemų temperatūros, oro apykaitos režimo palaikymas ir reguliavimas
 • Techninio aptarnavimo ir gedimų apskaitos žurnalų pildymas
 • Automatinio valdymo patikrinimas (patikrinama kontrolės matavimo prietaisų būklė, reguliavimo įtaisų nustatymo atitikimas užduotiems poreikiams, siurblių, ventiliatorių, pavarų darbas)
 • Rekuperatoriaus sausas/šlapias valymas, oro filtrų keitimas
 • Difuzorių sausas valymas/keitimas
 • Oro sklendžių patikrinimas, profilaktikos darbai
 • Ventiliatorių dirželių įtempimo patikrinimas/įtempimas
 • Variklio tvirtinimo patikrinimas, paveržimas
 • Ventiliatorių guolių tepimas
 • Vėdinimo sistemų užtikrinimas higienos normoms

Oro kondicionavimo sistemų priežiūra

 • Asmens atsakingo už oro kondicionavimo sistemų techninę priežiūrą skyrimas
 • Apžiūrų, planinių profilaktinių darbų, patikrinimų bei gedimų fiksavimas nustatytos formos žurnaluose ar kompiuterinėse laikmenose
 • Kondicionierių, šalčio mašinų freono dujų slėgio patikrinimas/papildymas
 • Kondicionierių, šalčio mašinų kondensatorių ir garintuvų valymas
 • Šalčio mašinų ir kondicionavimo sistemų eksploatacija ir techninė priežiūra
 • Tikslios kontrolės oro kondicionierių techninė priežiūra ir gedimų šalinimas
 • Šalčio mašinų ir kondicionavimo sistemų paruošimas prieš šaldymo sezoną
 • Kondensato trasų ir siurbliukų darbo patikra ir valymas
 • Pagal LR galiojančius teisės aktus išorinių-vidinių blokų žymėjimas (nurodoma galingumas, šaldymo reagento rūšis, kiekis)
 • Pagal LR galiojančius teisės aktus ataskaitų pateikimas Aplinkos apsaugos agentūrai
 • Šalčio mašinų ir kondicionavimo sistemų (split, multi-split ir VRF) projektavimas, įrengimas, remontas
Susisiekite