Pastatų valdymas ir administravimas

  • Atsakingo iš tiekėjo pusės projekto vadovo paskyrimas  paslaugų koordinavimui ir kokybės kontrolei užtikrinti
  • Bendravimas su kliento atstovais ir pastato naudotojais ūkio klausimais
  • Visų teikiamų paslaugų  kokybės kontroliavimas
  • Su ūkio valdymu susijusių sutarčių (rangovų, subrangovų, energetinių resursų tiekėjų)  ir objekto technikų valdymas
  • Statybos rangovų (subrangovų) garantinių įsipareigojimų ar darbų vykdymo koordinavimas ir kontroliavimas
  • Klientui aktualios informacijos, pasiūlymų ir suderintos formos ataskaitų apie teikiamas paslaugas teikimas
  • Paslaugų teikėjo rekomenduojamų ir kliento pageidaujamų papildomų darbų organizavimas  pastato gerbūviui pagerinti
  • Perkančiosios organizacijos informavimas apie pastebėtus įrenginių naudojimosi tvarkos taisyklių pažeidimus
  • Reikalingų eksploatacinių medžiagų parinkimas ir teikimas už geriausią rinkos kainą
Susisiekite