Vandentiekio ir nuotekų sistemų priežiūra

 • Asmens atsakingo už vandentiekio ir nuotekų  sistemų techninę priežiūrą skyrimas
 • Profilaktika ir priežiūra užtikrinant vamzdynų ir įrangos normalų funkcionavimą
 • Šalto ir karšto vandens apskaitos skaitiklių (prietaisų) plombų patikrinimas, esant poreikiui plombavimas
 • Į patalpas tiekiamo karšto vandens temperatūros kontrolė, ir, esant nukrypimams, koregavimas
 • Santechnikos prietaisų, kriauklių, klozetų, kranų, čiaupų, el. vandens šildytuvų, eksploatacija ir profilaktikos darbai
 • Vandens tiekimo sistemos įvadinio mazgo, vamzdynų ir armatūros apžiūra
 • Karšto ir šalto vandens tiekimo sistemų vamzdžių techninė priežiūra
 • Vandens valymo filtrų darbo kontrolė, profilaktinis remontas
 • Reguliavimas pagal poreikį, užtikrinant reikiamą vandens kokybės tiekimo techninius parametrus
 • Apžiūrų, planinių profilaktinių darbų bei patikrinimų fiksavimas nustatytos formos žurnaluose arba kompiuterinėse laikmenose
 • Šalto ir karšto vandens apskaitos skaitiklių (prietaisų) metrologinė patikra
 • Pratekėjimų per vamzdžių sujungimus ir/ar armatūrą likvidavimas
 • Duomenų apie mėnesinį šalto ir karšto vandens sunaudojimą surinkimas, pateikimas nustatyta forma Pirkėjui
 • Lauko nuotekų vamzdynų, trapų, įlajų, šulinių, įrenginių apžiūra
 • Lauko nuotekų vamzdynų, trapų, įlajų, šulinių, įrenginių profilaktika
 • Fekalinės ir lietaus nuotekų stovų, vamzdynų techninė priežiūra
 • Naftos gaudyklių apžiūra, užterštumo lygio stebėjimas
 • Apžiūrų, planinių profilaktinių darbų bei patikrinimų fiksavimas nustatytos formos žurnaluose arba kompiuterinėse laikmenose
 • Užtikrinimas vandentiekio ir nuotekų sistemų būklės atitikimo Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams ir techniniams reglamentams
 • Vandens valymo įrenginių dumblo išsiurbimo organizavimas, bakterijų papildymas
 • Vidaus nuotekų tinklų, įrenginių valymo, praplovimo, naudojant specialius valymo įrenginius ir priemones organizavimas
Susisiekite