Statinių konstrukcijų techninės priežiūra

  • Asmens atskakingo už statinio techninę priežiūra skyrimas
  • Statinio techninės priežiūros žurnalų pildymas
  • Nuolatinis statinio  būklės stebėjimas
  • Kasmetinės statinio apžiūros. Parengiamas apžiūros aktas su fotofiksacija, rekomenduojamais remonto darbais, preliminariomis kainomis
  • Neeilinės, specializuotos, kitos apžiūros
  • Statinio ar jo dalies, patalpų ekspertizės organizavimas ir vykdymas
  • Statinio auditų ar tyrimų organizavimas ir vykdymas
  • Statinio ar jų dalių (patalpų) apžiūra po atlikto remonto (paprasto ar kapitalinio)
  • Pagal poreikį sudaryti metinius ir ilgalaikius statinio ir jo inžinerinės įrangos privalomųjų remonto (ar rekonstrukcijos) darbų planus, sąmatas su rinkos kainomis
Susisiekite