Automatinės gaisro gesinimo sistemos priežiūra

 • Asmens atsakingo už gaisro gesinimo sistemų techninę priežiūrą skyrimas
 • išorinė vamzdynų ir priešgaisrinių čiaupų apžiūra
 • visų įrašų priežiūros ir gedimų registracijos žurnale pildymas
 • gesinimo stoties įrenginių apžiūra
 • Tikrinama, ar gesinimo sistema dirba automatiniu režimu, ar palaikomas būtinas slėgis siurbliams veikiant automatiniu režimu, patikrinamas jų paleidimas rankiniu būdu
 • Tikrinamas gesinimo sistemos valdymo pultų ar švieslentės šviesinė ir garsinė indikacija
 • Tikrinama visų vandentiekio sklendžių padėtis ir jų padėčių indikacija
 • Tikrinamas gesinimo sistemų pagrindinis ir rezervinis maitinimas
 • Palaikomas reikiamas slėgis sistemoje
 • Patikrinama sklendžių ir automatikos skydo jungiklių padėtis
 • vandens tiekimo siurbliams, vandens lygio tikrinimas
 • Vandens slėgio manometrų demontavimo/montavimo darbai metrologinei patikrai
 • Siurblių techninis aptarnavimas
 • Kiti būtini, priklausomai nuo sistemos specifikos ir rūšies, aptarnavimo darbai
 • Reagavimas į iškvietimus esant gedimams
Susisiekite