Dūmų šalinimo sistemos priežiūra

  • Asmens atsakingo už dūmų šalinimo sistemų techninę priežiūrą skyrimas
  • Dūmų šalinimo įrenginių techninės priežiūros ir remonto apskaitos žurnalų pildymas
  • Sistemos įrenginių vizualinė apžiūra
  • Išorinių valdymo ir signalizacijos skydų apžiūra 
  • Signalizacijos skydų šviesos ir garso indikatorių veikimo apžiūra
  • Elektrifikuotos valdymo pavaros ir kabelinės linijos apžiūra
  • Sistemos pilnas išbandymas, atliekami įrašai įvykių registracijos ir techninės priežiūros žurnaluose
Susisiekite